Op stap naar...

   
 

Op stap naar secundair onderwijs voor de keuzebegeleiders

Handleiding

De handleiding bevat een beknopte uitleg over de studiekeuzetaken, enkele tips i.v.m. het projecteren in de klas én een lessenfiche per activiteit uit het werkboekje.
Elke lessenfiche beschrijft kernachtig:

  • doel van de les
  • eindtermen
  • voorbereiding
  • tijdens de les: benodigdheden en lesverloop.
Op stap naar het secundair onderwijs op stap naar het secundair onderwijs voor lln buitengewoon onderwijs

De handleiding hoort bij het keuzewerkboek 'Op stap naar het secundair onderwijs'. De keuzebegeleider krijgt een algemene introductie over het studiekeuzeproces, een overzicht van de gebruikte eindtermen en tips om het materiaal digitaal te gebruiken met een klasgroep. Voor alle lesonderdelen van het keuzewerkboek vindt u in de handleiding een lessenfiche. De handleiding hoort bij het keuzewerkboek 'Op stap naar het secundair onderwijs voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs'. De keuzebegeleider krijgt een algemene introductie over het studiekeuzeproces, een overzicht van de gebruikte eindtermen en tips om het materiaal digitaal te gebruiken met een klasgroep. Voor alle lesonderdelen van het keuzewerkboek vindt u in de handleiding een lessenfiche.
   
Projecteer-PDF Projecteer-PDF
   
Erratum Op Stap naar SO pagina 24

Bijlagen

Afbeelding van de symbolen
Hobby en beroepen
Hoe kies ik
Talentenlijst

Extra activiteiten

Elke keuze heeft zijn voor en nadelen
Mijn familie
Mijn naam met mijn kwaliteiten
Oude beroepen
Plaats de juiste beroepen bij de juiste zinnen
Stellingenspel secundair onderwijs
Toepassingsoefening bij het studiekeuzeproces
 

Antwoordsleutels

Beroepen en beroepenvelden
Keuzeopties in het eerste jaar A
Lessenrooster 1A en 1B
Oude beroepen
Plaats de juiste beroepen bij de juiste zinnen
Stellingenspel secundair onderwijs
Toepassingsoefening bij studiekeuzeproces
Verwerkingsopdracht structuur SO

Extra materialen

Stappenplannen
Hieronder enkele voorbeelden van stappenplannen ter inspiratie. Vind je ze goed ? Of net niet ?
De opstappertjes (afbeeldingen)
Sensibiliseren: hartje
Breed verkennen: verrekijker
Verkennen in de diepte: vergrootglas
Zelfconceptverheldering: spiegel
Kiezen: wegwijzer
Binden: anker