Op stap naar...

 

Leerlingen en ouders


Je studiekeuzebegeleiding:
Als leerling (en ouder) mag je er van op aan dat school en clb de begeleiding van je studiekeuze op een kwaliteitsvolle manier zullen aanpakken. Hiertoe wordt in de klas gewerkt aan het “leren kiezen” of “studiekeuzevaardigheden”. Dat kan met de Op-Stap-keuzewerkboekjes maar ook met een andere methodiek. Je school kiest de methode en de materialen die zij het beste vindt.
Daarnaast kunnen jij en je ouders met allerlei vragen over je studiekeuze terecht bij je leerkracht én bij je clb-medewerker. Voor juiste en volledige informatie over de verschillende studierichtingen binnen het Vlaamse Onderwijs kun je bij je clb-medewerker terecht.
 
Studiekeuzetaken:
De Op-Stap-boekjes zijn gebaseerd op het studiekeuzetakenmodel van Verschueren en Germeijs ( Schoolpsychologie, K.U.Leuven ). Voor de leerlingen presenteren we de studiekeuzetaken aan de hand van 6 symbolen die door het figuurtje ‘Opstapper’ worden aangebracht:
     
     
     
 
Stappenplan:
Je school maakt je duidelijk wat er in de loop van het schooljaar voor de begeleiding van je keuze staat te gebeuren: Wanneer vinden welke activiteiten plaats en wie werkt er aan mee? Dat kunnen ook je ouders zijn want in het keuzewerkboekje staan opdrachten die je ook samen met je ouders moet uitvoeren.