Op stap naar...

 

Bijlagen en extra's + projecteren


Bijlagen met ondersteunend materiaal, vaak te kopiëren voor gebruik in de klas…
Extra-lesactiviteiten , voor wie er zin in heeft…
Ondersteunende uitleg voor de leerkracht of de leerlingen…

Deze staan allemaal in een voorlopige layout, aangepast aan het werkboekje. Ze zijn printbaar in kleur en in zwart-wit …

Bijlagen Extra activiteiten - uitbreidingen
Afbeelding van de symbolen Elke keuze heeft zijn voor en nadelen
Extra informatie over de basisvorming vh eerste leerjaar Keuzeopties in het eerste leerjaar A
Extra informatie over het keuzegedeelte eerste leerjaar A Lessenrooster 1A en 1B
Extra informatie over het tweede leerjaar en het beroepsvoorbereidend leerjaar Mijn familie
Hobby en beroepen Mijn naam met mijn kwaliteiten
Hoe kies ik Oude beroepen
Speelgoed verraadt talent Plaats de juiste beroepen bij de juiste zinnen
Talentenlijst Stellingenspel secundair onderwijs
    Toepassingsoefening bij het studiekeuzeproces
Hoofdstuk IV - handleiding op stap naar SO voor leerlingen buiten gewoon onderwijs Verwerkingsopdracht structuur van het SO
Antwoordsleutel BuSO Beroepen en beroepenvelden
   
   
Offline projecteren met iumi Online projecteren
Op stap naar SO - iumi

Opgepast: sommige archiveringsprogramma’s veranderen het bestandsformaat .iumi in .zip. In dat geval dient U het bestandsformaat zelf weer te veranderen in .iumi !
Een projecteerversie vind je ook op deze site
Offline projecteren met iumi  
De iumi - handleiding  
   
Antwoordsleutels uitbreidingen  
Beroepen en beroepenvelden  
Keuzeopties in het eerste jaar A  
Lessenrooster 1A en 1B  
Oude beroepen  
Plaats de juiste beroepen bij de juiste zinnen  
Stellingenspel secundair onderwijs  
Toepassingsoefening bij studiekeuzeproces  
Verwerkingsopdracht structuur SO