Op stap naar...

Naar het SO School en CLB Leerlingen en ouders
 

Handleiding


De handleiding bevat een beknopte uitleg over de studiekeuzetaken, enkele tips i.v.m. het projecteren in de klas én een lessenfiche per activiteit uit het werkboekje.
Elke lessenfiche beschrijft kernachtig:

  • doel van de les
  • eindtermen
  • voorbereiding
  • tijdens de les: benodigdheden en lesverloop.

De handleiding verwijst ook naar de bijlagen en optionele extra-activiteiten en bevat een antwoordsleutel voor de opdrachten uit het werkboekje.
De antwoordsleutels van de extra-activiteiten en uitbreidingen vind je op de pagina Bijlagen en extra’s.

 
 

Op stap naar het SO: Handleiding voor de leerkracht

  De handleiding hoort bij het nieuwe keuzewerkboek 'Op stap naar het secundair onderwijs'. De keuzebegeleider krijgt een algemene introductie over het studiekeuzeproces, een overzicht van de gebruikte eindtermen en tips om het materiaal digitaal te gebruiken met een klasgroep. Voor alle lesonderdelen van het keuzewerkboek vindt u in de handleiding een lessenfiche.
  meer info en bestellen
 
 

Op stap naar het SO voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs:
Handleiding voor de leerkracht

  De handleiding is dezelfde als deze van het 'gewone' onderwijs. Er wordt een extra bijlage toegevoegd voor de gewijzigde onderdelen van het keuzewerkboekje.
Het betreft voornamelijk de informatie over de structuur van het secundair onderwijs, omdat ook het BuSO uitvoerig is opgenomen.
De handleiding voor dit aangepast hoofdstuk IV kan hier apart worden gedownload.
  meer info en bestellen